Colofon

De MIRT-verkenning A1-A30 Barneveld onderzoekt oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de A1 tussen Barneveld en Voorthuizen, en op de aansluiting A1-A30. Het doel van de verkenning A1-A30 is te komen tot een voorkeursalternatief.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en besluitvorming van de verkenning ligt bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De provincie Gelderland en Regio Foodvalley zijn medefinanciers en doen mee in de besluitvorming. Regio Foodvalley wordt in het project vertegenwoordigd door gemeente Barneveld.

De verkenning is een samenwerking tussen:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Provincie Gelderland
Gemeente Barneveld / Regio Foodvalley

 

 

 

 

Cookie-instellingen